router login

Om du inte kommer ihåg ditt nya lösenord måste du göra en fabriksåterställning för att återställa routern till fabriksinställningarna. För mer information, se "Återställa en NETGEAR Router till fabriksinställningarna. Smart Wizard menyn visas. Klicka på Wireless Settings (Trådlösa inställningar) under Setup. Image. Lösenordet. Logga in på din Telia router är enkelt. Följ de här stegen så är du inloggad och kan göra inställningar och annat viktigt. Logga in på Netgear router är enkelt. Följ de här stegen så kan du göra login på din router och fixa inställningar enkelt. router login

Router login Video

How to Login TP Link Router

Router login - insats som

Hemsidan för routernn visas. Av säkerhetsskäl har routern ett eget användarnamn och lösenord. Du behöver då inget inloggningsnamn eller lösenord för att få åtkomst till routern. Läs mer om den här funktionen i Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord. Installationsguiden visas bara när routern är i fabriksstandardläget. Om du inte klickar på Logout logga ut loggas du ut automatiskt efter fem minuters inaktivitet. När routern är ansluten till Internet klickar du på Knowledge Base kunskapsbas eller länken Documentation dokumentation i menyn Web Support webbsupport för att visa supportinformation eller dokumentationen till routern. Klicka sedan på Enter. Hallens buss mer om den fondvägg vardagsrum funktionen i Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord. Du uppmanas att ange admin router login användarnamn samt lösenordet. När du resterande konfigurerat routernn eller hoppat över installationsguiden kommer guiden btsport att visas igen, och då måste du logga in på routernn för att göra ändringar. När routern är ansluten till Internet klickar du på Knowledge Base kunskapsbas eller länken Documentation dokumentation i menyn Web Support webbsupport för att visa supportinformation eller dokumentationen till routern.