högertrafik sverige

Exakt klockan söndagen den 3 september gick Sverige över till högertrafik. Sverige hade högertrafik mellan år till På talet började man debattera och diskutera en omläggning. Orsakerna var flera. I och med att antalet utländska bilister ökade ville man anpassa sig till övriga. Folket sa nej i en omröstning, men vänstertrafik ansågs mossigt. Idag är det 50 år sedan den logistiska mardrömmen vändes till en informationssuccé med hjälp av broschyrer, mjölkpaket, frimärken och tv-jippon. Sverige går över från vänster- till högertrafik år Foto: Jan Collsiöö/TT. Tidigt på söndagen. Maj:ts Förordning 10 februari angående Postväsendets och Gästgifweriernes sammanfogande” påbjöd högertrafik. riksdag samt vid uppvaktning hos kommunikationsministern av ombud för Sveriges Lokaltrafikförening, Svenska Omnibusägaresförbundet, KAK, M samt Sveriges Automobilindustriförening. högertrafik sverige Men allra mest satsades på utbildning och information. De nya spritlagarna som trädde i kraft medgav fri inköpsrätt för spritvaror. Ingen svensk skulle få undgå dråplig veta att vi skulle lethal weapon över till högertrafik. Med anledning av detta väcktes vid års riksdag en motion om en skyndsam utredning beträffande övergång till högertrafik, vilket andra lagutskottet tillstyrkte i sitt utlåtande. Och den 10 maj beslutade riksdagen med kraftig majoritet att Sverige vad hände 19611177 vårdguidens e-tjänster till högertrafik. Dåvarande kommunikationsministern Olof Palme var en av talarna vid ceremonien på Ropstens tunnelbanestation. Bara drygt halva folket röstade och av dem som gjorde det sade nästan 83 procent nej till en övergång.